โปรโมชั่น ผ่อน 0% นาน 6 เดือน วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565

ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

       หมายเหตุ
  • ยอดซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
  • เฉพาะธนาคาร ซิตี้แบงก์ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีฯ
  • ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า