เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงแตก VOX Silk Drive
On sale

Vox Silk Drive

5,400 ฿ 6,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงแตก VOX Mystic Edge
On sale

Vox Mystic Edge

5,400 ฿ 6,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงแตก VOX Cutting Edge
On sale

Vox Cutting Edge

5,400 ฿ 6,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ เสียงแตก VOX Copperhead Drive
On sale

Vox Copperhead Drive

5,400 ฿ 6,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ เสียงวาว VOX V847-C WAH PEDAL
On sale

Vox V847-C Wah Pedal

7,650 ฿ 8,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงวาว Vox Wah Wah V845 Pedal
On sale

Vox Wah Wah V845 Pedal

2,880 ฿ 3,200 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงวาว Vox Wah Wah V845 Pedal
On sale

Vox Wah Wah V847 Pedal

4,050 ฿ 4,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า เสียงวาว Vox V846 Hand Wired Wah Pedal
On sale

Vox V846 Hand Wired Wah Pedal

7,200 ฿ 8,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Joe Satriani Time Machine delay pedal
On sale
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Joe Satriani Big Bad Wah
On sale

Vox Joe Satriani Big Bad Wah

2,700 ฿ 9,000 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Flat 4 Booster
On sale

Vox Flat 4 Booster

1,650 ฿ 5,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Straight 6 Overdrive
On sale

Vox Straight 6 Overdrive

1,650 ฿ 5,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox V8 Distortion
On sale

Vox V8 Distortion

1,650 ฿ 5,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Double Deca Delay
On sale

Vox Double Deca Delay

1,650 ฿ 5,500 ฿
เอฟเฟคกีต้าร์ไฟฟ้า Vox Trike Fuzz
On sale

Vox Trike Fuzz

1,500 ฿ 5,000 ฿

Recently viewed