Hello Summer

โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อน แบบเย็นกระเป๋า

เพียงซื้อสินค้าตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป (ต่อ 1 ใบเสร็จ)
รับทันทีคูปองเงินสด มูลค่าสูงสุด 4,700 บาท
วันนี้ - 30 เม.ย. 2567
(ใช้คูปองเงินสดได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2567)

รายละเอียดของโปรโมชั่น
  • ช็อป 6,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสด 200 บาท
  • ช็อป 15,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสด 800 บาท
  • ช็อป 35,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสด 2,400 บาท
  • ช็อป 60,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสด 4,700 บาท

หมายเหตุ
  • คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2567
  • คูปองเงินสดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • คูปองเงินสดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อในครั้งถัดไปเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า