จัดส่งฟรี ตลอดเดือนกันยายน 2565 เครื่องดนตรี กีต้าร์ กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์เบส ฉาบ กลองชุด แอมป์กีตาร์ แอมป์เบส

จัดส่งฟรี

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ
  • ยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • จัดส่งฟรี เฉพาะการจัดส่งสินค้าทาง Kerry เท่านั้น
  • ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม