โปรโมชั่น Valentine's Day Heart Sale ไม่มีคู่ไม่เป็นไร แค่ซื้อเป็นคู่ ลดเพิ่ม 5%

Valentine's Day Heart Sale
ไม่มีคู่ไม่เป็นไร แค่ซื้อเป็นคู่ ลดเพิ่ม 5%

รายละเอียดของโปรโมชั่น
  • โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 ก.พ. 2566
  • ซื้อชิ้นที่สอง ลดเพิ่มอีก 5% *ลดสินค้าที่ราคาต่ำกว่า
  • ลดในกรณีซื้อเป็นคู่ เช่น หากซื้อ 4 ชิ้นจะลดชิ้นที่ 2 และ ชิ้นที่ 4 เท่านั้น
  • ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมทาง Line OA