Fender Locking Stratocaster®/Telecaster® Tuning Machines

SKU: F099-0818-000

4,050 ฿ 4,500 ฿
colors

ลูกบิดกีต้าร์แบบล็อคสาย Fender แบบเซ็ต จำนวน 6 ตัว สำหรับลูกบิดที่มีแกนยาวกว่า (3 ตัว) จะใช้กับสาย low E, A และ D ส่วนลูกบิดที่มีแกนสั้นกว่า (3 ตัว) จะใช้กับสาย G, B และ high E โดยลูกบิดกีต้าร์แบบ Staggered tuners จะมีการเพิ่มขึ้นของมุมองศาจากลูกบิดกีต้าร์ไปยังนัท (nut) ซึ่งจะเสริมเพิ่มความเที่ยงตรงและความมั่นคงให้กับสายกีต้าร์

You may also like

Recently viewed