Ernie Ball Mammoth Slinky Nickle Wound Electric Guitar Strings 12-62

SKU: EB-02214

280 ฿
สายกีต้าร์ไฟฟ้าซึ่งถูกผลิตด้วยมาตราฐานสูงสุดตรงตามสเปคที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สายกีต้าร์ไฟฟ้า Mammoth Slinky รุ่นนี้มีสายพัน (wound string) ที่ถูกผลิตมาจากลวดเหล็ก (steel wire) ที่ชุบนิกเกิลซึ่งพันรอบแกนลวดเหล็ก (steel core wire) ซึ่งมีรูปทรงหกเหลี่ยม ส่วนในสายเปลือย (plain string) ถูกผลิตมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง (high carbon steel) ที่ชุบด้วยดีบุกที่มีส่วนผสมเฉพาะ (specially tempered tin) เพื่อให้ได้โทนเสียงที่มีความสมดุลสำหรับสายกีต้าร์ไฟฟ้าขนาด .012, .016, .0124w, .034, .048, .062 

MAMMOTH SLINKY NICKEL WOUND ELECTRIC GUITAR STRINGS - 12-62 GAUGE

Ernie Ball Nickel Wound Electric Guitar Strings are made from nickel plated steel wire wrapped around tin plated hex shaped steel core wire. The plain strings are made of specially tempered tin plated high carbon steel producing a well balanced tone for your guitar. Gauges .012, .016, .0124w, .034, .048, .062

You may also like

Recently viewed