Promark LA Special 7A Nylon Tip

SKU: PM-LA7AN

240 ฿
ความยาว: 15 3/8 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.512 นิ้ว
ชนิดหัวไม้กลอง: หัวไนลอน
ลักษณะหัวไม้กลอง: รี (Oval)

ไม้กลอง LA Special โดย Promark ไม้กลองที่คงความเป็น Promark อย่างแท้จริง เหมาะสำหรับมือกลองที่ต้องการไม้กลองคุณภาพและความคุ้มค่าไปพร้อมๆ กัน ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

You may also like

Recently viewed