ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์ (TUNING MACHINES)

ลูกบิดกีต้าร์จะตั้งอยู่ที่หัวกีต้าร์ โดยลูกบิดกีต้าร์จะถูกใช้สำหรับการปรับระดับเสียง (สูงและต่ำ) ของสายกีต้าร์แต่ละเส้น ซึ่งทำได้โดยการหมุนลูกบิดกีต้าร์ไปในทิศทางตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา ผู้เล่นสามารถที่จะเพิ่มหรือลดความตึง (Tension) ของสายกีต้าร์เพื่อให้ได้ตรงตามเสียงที่ต้องการ โดยสายกีต้าร์แต่ละเส้นจะถูกพันอยู่รอบหมุดหรืออยู่ทางด้านในของหมุดเพื่อความเที่ยงตรงของการตั้งสาย
ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์แบบวินเทจ (VINTAGE TUNING MACHINE)

สำหรับลูกบิดกีต้าร์แบบวินเทจ ปลายของสายกีต้าร์จะอยู่ข้างในรูที่อยู่ด้านบนของหมุด และจะถูกพันไปรอบๆ หมุดของลูกบิดกีต้าร์ ก่อนที่จะเริ่มหมุนลูกบิดกีต้าร์เพื่อพันสายกีต้าร์ให้แน่น วิธีการพันสายกีต้าร์วิธีนี้บนลูกบิดกีต้าร์แบบวินเทจช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายกีต้าร์จะรัดแน่นอยู่กับรอบหมุดของลูกบิดกีต้าร์และยังขจัดความเป็นไปได้ที่ปลายสายกีต้าร์ที่แหลมจะยื่นออกมาทางด้านข้างของลูกบิดกีต้าร์ ลูกบิดกีต้าร์แบบวินเทจอาจจะมีรูปทรงแบบทรงรี (oval-shaped) หรือทรงแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน (F-Style)

​อยู่ในรุ่น: ส่วนใหญ่จะอยู่ในกีตาร์รุ่นวินเทจ อาทิเช่น รุ่น Artist (บางรุ่น), รุ่น American Original และรุ่น Classic
ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์แบบสมัยใหม่ (MODERN STANDARD TUNING MACHINES)

ลูกบิดกีต้าร์แบบสมัยใหม่ มีการผลิตแบบหลอมมาจากแม่พิมพ์ (die-cast) โดยลูกบิดกีต้าร์ชนิดนี้ไม่ต้องการการหล่อลื่น (lubrication) และมีน็อตสำหรับปรับความตึงสำหรับลูกบิดกีต้าร์แต่ละตัว เวลาที่จะใส่สายกีต้าร์เข้าในลูกบิดกีต้าร์แบบสมัยใหม่ สายกีต้าร์แต่ละเส้นต้องร้อยผ่านรูที่อยู่ตรงด้านข้างหมุดและพันรอบหมุดให้แน่นเพื่อการตั้งสายที่เที่ยงตรง โดยลูกบิดกีต้าร์สมัยใหม่จะมีอัตราส่วนในการหมุนเพื่อตั้งสายกีต้าร์ที่ละเอียดกว่าลูกบิดกีต้าร์รุ่นวินเทจ (ต้องการรอบหมุนที่มากกว่าเพื่อที่จะได้เสียงที่สูงขึ้นหรือต่ำลง) ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการตั้งสายที่ละเอียดและเที่ยงตรงกว่า

อยู่ในรุ่น: รุ่น Player
ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์แบบล็อคสาย (LOCKING TUNING MACHINES)

ลูกบิดกีต้าร์แบบล็อคสายจะรัดสายไว้อย่างมั่นคงด้วยการหมุนฝาครอบทรงกลมแบนทางด้านหลังลูกบิดกีต้าร์เพื่อให้เดือยที่อยู่ทางด้านในลูกบิดกีต้าร์กดทับสายเอาไว้ ลูกบิดล็อคสายแบบวินเทจจะมีรูปลักษณ์เหมือนกับลูกบิดกีต้าร์วินเทจ สายกีต้าร์จะล็อคด้ายการหมุนฝาครอบทางด้านบนหมุดของลูกบิดกีต้าร์ให้แน่น ลูกบิดแบบล็อคสายกำจัดการที่จะต้องพันสายหลายๆ รอบหมุดของลูกบิดกีต้าร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงของสายกีต้าร์ที่มากกว่า 

อยู่ในรุ่น: รุ่น American Elite และรุ่น Deluxe
ลูกบิดกีต้าร์ FENDER

ลูกบิดกีต้าร์แบบเหลื่อมกัน (STAGGERED TUNING MACHINE)

ลูกบิดกีต้าร์ที่มีความสูงเหลื่อมกันจะช่วยให้องศาของสายกีต้าร์ที่ผ่านนัท (nut) มีความเท่าเทียมกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือความสมดุลของทั้งเสียงกีต้าร์และความรู้สึกในการเล่น โดยปกติลูกบิดกีต้าร์ชนิดนี้จะถูกใช้กับสะพานสายที่มีคันโยก (tremolo bridges) นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้ string trees ได้อีกหนึ่งตัว ส่งผลให้แรงเสียดทานลดลง ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงของการตั้งสาย

อยู่ในรุ่น: รุ่น American Professional, รุ่น Artist, รุ่น Eric Johnson Stratocaster